Urbanisme

És l’àrea responsable de la tramitació de llicències d’obres i d’activitat. També s’encarrega de proporcionar informació sobre el patrimoni arquitectònic del poble i el paisatge urbà i sobre la gestió del sòl agrícola i forestal.

Planejament vigent

Aquí hi trobareu el Pla General Municipal d’Ordenació Urbana vigent i el plànol del poble

arrow
arrow
Pla General Municipal d’Ordenació Urbana

Pla General Municipal d’Ordenació Urbana

És l’instrument de plantejament urbanístic bàsic per a l’ordenació integral de Sant Hilari Sacalm. Va ser arpovat definitivament el 1994 i redefinit per les modificacions puntuals tramitades i aprovades posteriors.

Plànol d’ordenació urbana

Plànol d’ordenació urbana

Plànol general d’ordenació urbana

POUM

arrow
arrow
Avanç de planejament

Avanç de planejament

Recull els treballs previs al POUM i conté la definició dels objectius i criteris fonamentals perseguits per al nou plantejament i una síntesi de les alternatives considerades que justifiquen l’elecció de la proposta més adient. L’objectiu és facilitar a la ciutadania la participació en la posterior redacció del Pla.

Què és el POUM?

Què és el POUM?

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és un instrument de planificació del territori que ordena el terme municipal urbanísticament i dissenya el seu desenvolupament i creixement futurs.

Programa de participació ciutadana

Programa de participació ciutadana

La redacció d’un POUM és una tasca important per als habitants d’un poble perquè en major o en menor mesura afecta tothom. Per aquesta raó, és imprescindible la creació d’un pla de participació, en què trobem dos objectius fonamentals: garantir que el ciutadà estigui informat i que gràcies a estar-ho pugui aportar idees o opinions.

Serveis tècnics

arrow
arrow
Comunicació d’obres mínimes

Comunicació d’obres mínimes

Per tramitar comunicació d’obres mínimes, cal que empleneu la sol·licitud adjunta i la presenteu a l’Ajuntament presencialment o telemàticament adjuntant-la a una instància genèrica. A continuació trobareu més informació sobre quines actuacions es consideren obres mínimes i la documentació que es requereix. 

Llicència d’obres menors

Llicència d’obres menors

Per tramitar llicències d’obres menors, cal que empleneu la sol·licitud adjunta i la presenteu a l’Ajuntament presencialment o telemàticament adjuntant-la a una instància genèrica. A continuació trobareu més informació sobre quines actuacions es consideren obres menors i la documentació que es requereix.

Llicència d’obres majors

Llicència d’obres majors

Per tramitar llicències d’obres majors, cal que empleneu la sol·licitud adjunta i la presenteu a l’Ajuntament presencialment o telemàticament adjuntant-la a una instància genèrica. A continuació trobareu més informació sobre quines actuacions es consideren obres majors i la documentació que es requereix.

Ocupació de la via pública

Ocupació de la via pública

Si necessiteu ocupar la via pública amb material de construcció o elements d’obres (grues, camions, bastides…); amb taules, cadires i material anàleg, o bé amb parada de fira o similar, cal que empleneu la sol·licitud adequada (que trobareu aquí dins) i la presenteu a l’Ajuntament presencialment o telemàticament adjuntant-la a una instància genèrica.

Comunicació d’activitats

Comunicació d’activitats

Des de Tràmits i gestions en línia, podeu enviar, telemàticament, totes les comunicacions relacionades amb la vostra activitat econòmica: comunicacions prèvies d’obertura, declaracions responsables, canvis de titularitat…

Arquitecte

El nostre arquitecte atendrà les consultes que tingueu relacionades amb urbanisme cada dimarts de 12 a 13.30h. Cal que concerteu cita prèviament trucant a l’Ajuntament.