Programa de participació ciutadana

La redacció d’un POUM és una tasca important per als habitants d’un poble perquè en major o en menor mesura afecta tothom. Per aquesta raó, és imprescindible la creació d’un pla de participació, en què trobem dos objectius fonamentals: garantir que el ciutadà estigui informat i que gràcies a estar-ho pugui aportar idees o opinions.

Programa de participació ciutadana

Hi ha dos òrgans que garanteixen que el procés es fa de forma correcta. D’una banda, el grup motor, format per cinc membres que vetllen per la màxima eficiència del procés i, de l’altra, el Consell Assessor Urbanístic Municipal (CAUM), format per entre 15-20 persones, en què s’hi interrelacionen els actors institucionals i la ciutadania.

El procés compta amb quatre fases, que s’aniran presentant a la població, i amb una fase transversal de seguiment i avaluació per garantir que es desenvolupi correctament.

La voluntat de l’Ajuntament és no separar els ciutadans segons el coneixement que tinguin de la matèria, ja que tothom qui ho vulgui ha de poder-hi participar, donar la seva opinió i tenir tota la informació necessària. Us animem, doncs, a participar-hi.

Documents adjunts

Tornar