Hisenda

És l’àrea que s’encarrega de la gestió comptable, econòmica i patrimonial. Les seves tasques principals són la coordinació de la confecció dels pressupostos i la seva execució i control, així com l’elaboració de les ordenances fiscals.

Calendari del contribuent

Secció on trobareu el calendari de pagaments dels tributs i preus públics municipals.

arrow
arrow
Calendari del contribuent

Calendari del contribuent

Consulta el calendari de cobrament de taxes municipals

Atenció en el municipi

Atenció en el municipi

 

Consulta els dies d’atenció ciutadana del Consell Comarcal a Sant Hilari

Pressupostos i transparència

El pressupost municipal és l’instrument econòmic i financer i l’eina bàsica per assolir les actuacions i les inversions previstes des de cada una de les àrees de l’Ajuntament.

Pressupostos


Podeu consultar tota la informació relativa als Pressupostos Municipals a la seu de Govern Obert

 

Durant el 2024 no hi ha hagut cap modificació pressupostària

Execució pressupostària trimestral


Aquí trobareu la informació relativa als estats trimestrals d’execució dels pressupostos anuals de l’ens

Convocatòries de personal


Sol·licitud d’accés a la informació pública


Informació publicitat institucional


Ordenances fiscals

Conjunt de normes, dins l’àmbit tributari local, que aprova l’ens per a la regulació de les aportacions que rep en forma d’impostos, taxes i preus públics.

Resum ordenances fiscals


Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de deixalleria i centre de transferència de runes.


Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’ús dels espais i serveis del viver d’empreses i centre de negocis AQUA.


Ordenança fiscal General de Contribucions Especials.


Subvencions

arrow
arrow
Subvencions Next Generation

Subvencions Next Generation

Subvencions a entitats i associacions

Subvencions a entitats i associacions

En aquest ítem trobareu les convocatòries i resolucions de subvencions destinades a entitats i associacions del municipi.

Subvencions rebudes de la Diputació de Girona

Subvencions rebudes de la Diputació de Girona

Relació de les diferents subvencions concedides per la Diputació de Girona a l’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm durant els darrers anys.