Calendari del contribuent

Consulta el calendari de cobrament de taxes municipals

Calendari del contribuent

FEBRER-MARÇ
* Aigua 4t trimestre any anterior (Urb.Cal Sastre)

 

MARÇ-ABRIL
* IVTM (IMPOST VEHICLES)

 

MAIG-JUNY
* Aigua 1r trimestre any en curs ( Urb.Cal Sastre)

 

JUNY-JULIOL
* IBI Urbana/IBI Rústica
* Béns Immobles característiques especials

 

AGOST-SETEMBRE
*Aigua 2n trimestre any en curs (Urb. Cal Sastre)

 

SETEMBRE – OCTUBRE
* IAE

 

OCTUBRE – NOVEMBRE
* Escombraries/Clavagueram
* Guals/Entrada Vehicles

 

NOVEMBRE-DESEMBRE
* Aigua 3r trimestre any en curs (Urb.Cal Sastre)

Tornar