Mobilitat

arrow
arrow

Pla de Mobilitat Urbana

El Pla de Mobilitat, finalitzat el 2018 i redactat arran d’un procés participatiu obert a tota la ciutadania, analitza la mobilitat municipal tant de vianants com de vehicles, en determina les problemàtiques i reivindicacions, i, finalment, defineix les accions que cal emprendre per aconseguir millores de seguretat, sostenibilitat i conscienciació a curt, mitjà i llarg termini.

Camí segur

Determina els itineraris més concorreguts que les nenes i nens segueixen per arribar a l’escola i defineix les mesures per garantir que siguin al màxim de segurs. El projecte és el resultat d’un procés participatiu (hi han treballat representants de les escoles, les AMPA, els vigilants i l’arquitecte municipals, així com el Consell d’Infants) i ens ha permès, no només promoure l’autonomia dels estudiants i la seva seguretat, sinó evitar l’acumulació de vehicles i, per tant, millorar la mobilitat, el confort i la sostenibilitat