Ocupació de la via pública

Si necessiteu ocupar la via pública amb material de construcció o elements d’obres (grues, camions, bastides…); amb taules, cadires i material anàleg, o bé amb parada de fira o similar, cal que empleneu la sol·licitud adequada (que trobareu aquí dins) i la presenteu a l’Ajuntament presencialment o telemàticament adjuntant-la a una instància genèrica.

Ocupació de la via pública

Instància genèrica per iniciar el tràmit

Tornar