Avanç de planejament

Recull els treballs previs al POUM i conté la definició dels objectius i criteris fonamentals perseguits per al nou plantejament i una síntesi de les alternatives considerades que justifiquen l’elecció de la proposta més adient. L’objectiu és facilitar a la ciutadania la participació en la posterior redacció del Pla.

Avanç de planejament

Tornar