17—04—2024

El nou Pla de Ciutadania s’aprova per unanimitat

En l’últim ple es va aprovar el nou Pla de Ciutadania i les accions recollides en la seva fase d’elaboració s’han de posar en marxa

El nou Pla de Ciutadania s’aprova per unanimitat

Aquest mes s’ha aprovat el Pla de Ciutadania de l’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm, amb col·laboració de la Direcció General de Migracions, Refugi i Antiracisme del Departament d’Igualtat i Feminisme de la Generalitat de Catalunya i la participació de l’entitat social Resilience Earth.

 

La regidoria de Ciutadania, Solidaritat i Polítiques d’Igualtat va presentar el 2017 un Pla de Ciutadania que englobava un conjunt de mesures per fomentar la convivència i la cohesió social al municipi.

 

Com que tenia una vigència de quatre anys, ara s’ha elaborat aquest nou pla que desenvolupa tres eixos de treball: gestió de l’acollida, desenvolupament de polítiques d’igualtat i accions d’enfortiment de la convivència i la interculturalitat.

 

El nou pla incorpora diferents mecanismes i espais per a promoure la participació i la implicació ciutadana: taula de ciutadania, mediació comunitària i voluntariat.

 

Hi participen moltes de les veus que representen la diversitat cultural i social del poble de Sant Hilari Sacalm i neix amb la voluntat de ser un projecte de poble.

Es tracta de reforçar les actuacions dutes a terme fins ara en l’àmbit de l’acollida i la interculturalitat i redimensionar la visió comunitària i la introducció de la perspectiva antiracista.

 

Notícies