Serveis tècnics

arrow
arrow
Comunicació d’obres mínimes

Comunicació d’obres mínimes

Per tramitar comunicació d’obres mínimes, cal que empleneu la sol·licitud adjunta i la presenteu a l’Ajuntament presencialment o telemàticament adjuntant-la a una instància genèrica. A continuació trobareu més informació sobre quines actuacions es consideren obres mínimes i la documentació que es requereix. 

Llicència d’obres menors

Llicència d’obres menors

Per tramitar llicències d’obres menors, cal que empleneu la sol·licitud adjunta i la presenteu a l’Ajuntament presencialment o telemàticament adjuntant-la a una instància genèrica. A continuació trobareu més informació sobre quines actuacions es consideren obres menors i la documentació que es requereix.

Llicència d’obres majors

Llicència d’obres majors

Per tramitar llicències d’obres majors, cal que empleneu la sol·licitud adjunta i la presenteu a l’Ajuntament presencialment o telemàticament adjuntant-la a una instància genèrica. A continuació trobareu més informació sobre quines actuacions es consideren obres majors i la documentació que es requereix.

Ocupació de la via pública

Ocupació de la via pública

Si necessiteu ocupar la via pública amb material de construcció o elements d’obres (grues, camions, bastides…); amb taules, cadires i material anàleg, o bé amb parada de fira o similar, cal que empleneu la sol·licitud adequada (que trobareu aquí dins) i la presenteu a l’Ajuntament presencialment o telemàticament adjuntant-la a una instància genèrica.

Comunicació d’activitats

Comunicació d’activitats

Des de Tràmits i gestions en línia, podeu enviar, telemàticament, totes les comunicacions relacionades amb la vostra activitat econòmica: comunicacions prèvies d’obertura, declaracions responsables, canvis de titularitat…

Arquitecte

El nostre arquitecte atendrà les consultes que tingueu relacionades amb urbanisme cada dimarts de 12 a 13.30h. Cal que concerteu cita prèviament trucant a l’Ajuntament.