POUM

arrow
arrow
Avanç de planejament

Avanç de planejament

Recull els treballs previs al POUM i conté la definició dels objectius i criteris fonamentals perseguits per al nou plantejament i una síntesi de les alternatives considerades que justifiquen l’elecció de la proposta més adient. L’objectiu és facilitar a la ciutadania la participació en la posterior redacció del Pla.

Què és el POUM?

Què és el POUM?

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és un instrument de planificació del territori que ordena el terme municipal urbanísticament i dissenya el seu desenvolupament i creixement futurs.

Programa de participació ciutadana

Programa de participació ciutadana

La redacció d’un POUM és una tasca important per als habitants d’un poble perquè en major o en menor mesura afecta tothom. Per aquesta raó, és imprescindible la creació d’un pla de participació, en què trobem dos objectius fonamentals: garantir que el ciutadà estigui informat i que gràcies a estar-ho pugui aportar idees o opinions.