Plans i reglaments

arrow
arrow
Pla de mandat 2023 – 2027

Pla de mandat 2023 – 2027

El Pla de mandat recull els objectius que volem abastar durant la legislatura, repartits per any, i serveix per mesurar el nostre grau de compliment envers el compromís assolit. Durant les legislatures 2015-2019 i 2019-2023 hem arribat al 85 % de compliment de les fites que ens havíem marcat.

 

A més informació, pots consultar el Pla de Mandat per aquesta legislatura 2023 – 2027.

Pla director de participació ciutadana

Pla director de participació ciutadana

El Pla director analitza la situació participativa del municipi. Com es comunica, l’Ajuntament, amb els ciutadans i les entitats? Quins canals té? I internament? Arran d’aquest diagnòstic s’han elaborat actuacions que serveixen tant per potenciar la participació ciutadana com per consolidar i millorar la comunicació.

Reglament

Reglament

El reglament estableix els mecanismes perquè els ciutadans i ciutadanes participeu de la vida política municipal. Així doncs, us informa dels drets que teniu davant dels assumptes públics (dret de petició, proposta, informació i audiència), i regula els òrgans de participació (els diferents Consells que representen els hilariencs), així com els àmbits en què podeu participar.