Pla director de participació ciutadana

El Pla director analitza la situació participativa del municipi. Com es comunica, l’Ajuntament, amb els ciutadans i les entitats? Quins canals té? I internament? Arran d’aquest diagnòstic s’han elaborat actuacions que serveixen tant per potenciar la participació ciutadana com per consolidar i millorar la comunicació.

Pla director de participació ciutadana

Documents adjunts

Tornar