Protocols i convenis

arrow
arrow

Document Únic de Protecció Civil Municipal

És el document que estableix el marc orgànic i funcional previst per a un municipi per prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns i donar resposta adequada a les possibles situacions  d’emergència del municipi. S’hi recullen els procediments per a riscos com ara els territorials (onades de calor, ventades…) i riscos especials (sísmic, incendi, nevades…).

Protocol d’emergència en cas de nevades i aiguats

Aquest protocol defineix les accions necessàries, d’acord amb els plans d’emergència municipals i/o comarcals, segons la casuística. També estableix els mecanismes de coordinació amb els organismes implicats, i els canals d’informació amb la comunitat educativa. A més, diferencia les accions a realitzar en el tancament del centre o suspensió de les classes en funció si l’alumnat es troba al centre o la jornada escolar no ha començat.

Protocol d’actuació en casos de famílies en dificultats econòmiques per assumir el cost de l’educació

Protocol d’actuació en casos de famílies en dificultats econòmiques per assumir el cost de l’educació

És el protocol creat per l’Ajuntament, els centres educatius i el SBAS (Servei Bàsic d’Atenció Social) per determinar els passos que cal seguir davant d’una situació en què una família desfavorida no pot assumir el cost de l’educació dels fills.