Promoció de la salut

arrow
arrow
Condicions de vida

Condicions de vida

Les condicions de vida són l’entorn quotidià en què les persones neixen, creixen i conviuen, i les actuacions del consistori en aquest àmbit tenen una relació directa amb la seva salut.

 

Estils de vida

Estils de vida

L’estil de vida és el conjunt de comportaments i actituds d’una persona; la seva manera de viure. Aquests patrons de comportament estan condicionats, en bona part, per les característiques individuals, les interaccions socials i les condicions de vida socials, econòmiques i ambientals.

Reducció de les desigualtats

Reducció de les desigualtats

Els principals factors de desigualtat estan relacionats amb l’edat, la classe social, el gènere i el territori o l’ètnia de procedència. La combinació d’aquests factors provoca oportunitats i recursos diferents que a vegades ens entorpeixen la salut. Per disminuir aquestes desigualtats, cal actuar.