Reducció de les desigualtats

Els principals factors de desigualtat estan relacionats amb l’edat, la classe social, el gènere i el territori o l’ètnia de procedència. La combinació d’aquests factors provoca oportunitats i recursos diferents que a vegades ens entorpeixen la salut. Per disminuir aquestes desigualtats, cal actuar.

 

 

Reducció de les desigualtats

Des de l’Ajuntament, formem part del programa «Salut i crisi», que ens ajuda a articular els dispositius necessaris per donar resposta a la crisi econòmica i reduir el seu impacte en la salut de les persones. Les accions passen per ajudar els infants que pateixen en àmbits com l’alimentació, la higiene o la vestimenta, o promoure la disponibilitat d’habitatge digne i l’ocupabilitat.

Tornar