Vespa asiàtica

La vespa asiàtica (Vespa velutina nigrithorax) és una espècie invasora d’origen asiàtic, detectada a Catalunya a partir de l’any 2012. 

És similar a les vespes autòctones, de les quals es pot diferenciar perquè és més bruna i té una franja groga a l’abdomen

Vespa asiàtica

La seva presència a Europa ha generat preocupació pel seu efecte advers sobre l’apicultura, ja que la vespa depreda les abelles, sobre la biodiversitat animal, ja que es tracta d’un nou depredador en l’ecosistema, i sobre l’impacte a la salut pública, a conseqüència de les picades, que són doloroses tot i que no són més perilloses que les d’una espècie autòctona.

 

El protocol té l’objectiu d’informar i servir de guia per a la detecció i actuació davant de la presència de vespes i nius de vespa asiàtica. S’ha realitzat seguint les recomanacions del protocol de gestió local dissenyat per la Diputació de Girona i el Consell d’Iniciatives locals per al Medi Ambient de les comarques de Girona (CILMA).

 

La detecció dels nius en les primeres fases de vida té avantatges importants:

  • l’eliminació és menys costosa i comporta menys riscos,
  • evitem que hi hagi molts més individus i nius en anys posteriors,
  • i reduïm la depredació d’altres insectes

 

Així doncs, si teniu interès en conèixer les característiques d’aquesta vespa, com són els seus nius, quin cicle biològic tenen i com actuar davant d’una picada, a banda de saber com es procedirà davant la identificació d’un niu, us animem a que consulteu el protocol de l’Ajuntament de Sant Hilari i les làmines divulgatives de la Diputació de Girona que trobareu al peu d’aquesta pàgina.

 

Ajuda’ns a fer una detecció precoç de la presència de la vespa asiàtica al municipi.

 

Tornar