27—10—2020

Subvencions en l’àmbit de les activitats de restauració, i els centres d’estètica i bellesa afectats econòmicament per la COVID-19.

El Govern de la Generalitat ha acordat l’activació d’un paquet de mesures urgents amb l’objectiu de donar suport a aquells sectors econòmics més afectats per les noves mesures de contenció de la Covid-19 adoptades pel PROCICAT, que van entrar en vigor el passat 16 d’octubre.

Subvencions en l’àmbit de les activitats de restauració, i els centres d’estètica i bellesa afectats econòmicament per la COVID-19.

El Govern de la Generalitat ha acordat l’activació d’un paquet de mesures urgents amb l’objectiu de donar suport a aquells sectors econòmics més afectats per les noves mesures de contenció de la Covid-19 adoptades pel PROCICAT, que van entrar en vigor el passat 16 d’octubre.

 

Es podran sol·licitar a partir de dimecres 28 d’octubre a les 9:00h i durant 15 dies hàbils o exhauriment de pressupost.

 

Qui pot sol·licitar aquesta subvenció?

Els professionals autònoms i pimes que prestin activitats de restauració (bars, restaurants i cafeteries, inclosos aquells que presten la seva activitat dins d’un establiment col·lectiu com poden ser centres comercials o mercats municipals) o siguin titulars d’un centre d’estètica i bellesa, donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques, que han estat obligades al tancament en base a la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre, per la qual s’adopten noves mesures de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

 

Si un restaurant està tancat però fa menjar per emportar, es considera beneficiari?

Si, és beneficiari d’aquest programa de subvencions.

 

Si és una perruqueria que té donada d’alta l’activitat d’estètica al mateix establiment, es considera beneficiaria?

Si, és beneficiaria d’aquest programa de subvencions.

 

Si és un forn de pa amb degustació, es considera beneficiari?

Tan sols en el cas de que hagi estat obligat al tancament.

 

Una empresa de servei de càtering pot sol·licitar aquesta subvenció?

No, no es considera un possible beneficiari.

 

On puc consultar-ne les bases?

Podeu consultar les bases aquí

 

Quin és el termini de sol·licituds?

El termini de presentació de les sol·licituds serà de quinze dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació en el DOGC de la convocatòria o fins a exhaurir la dotació pressupostària indicada a la resolució de convocatòria.

 

Van per ordre d’entrada?

Si. El procediment de concessió de les subvencions regulades en aquestes bases és el de concurrència no competitiva. El criteri d’atorgament de les subvencions serà l’ordre cronològic de presentació de les sol·licituds, i el termini de presentació de les so·licituds serà de quinze dies a partir de l’endemà de la publicació en el DOGC de la convocatòria o fins a exhaurir la dotació pressupostària indicada a la resolució de convocatòria.

 

Com es tramita la sol·licitud?

Utilitzant el model normalitzat de formulari de sol·licitud que us podreu descarregar a l’enllaç directe que trobareu a la pàgina d’inici de la web del CCAM, un cop s’hagi obert el tràmit.

 

Puc presentar la sol·licitud en paper a algun registre?

No. Tan sols es contempla la presentació de sol·licituds de forma telemàtica.

 

Puc presentar la sol·licitud de subvenció utilitzant un IdCAT Mòbil?

Si. Els formularis d’aquesta convocatòria s’han adaptat per poder presentar els tràmits telemàtics utilitzant aquest dispositiu si l’usuari no disposa d’un certificat digital. Clica aquí

 

Puc signar amb el DNI electrònic?

Sí, és un dels tipus de certificat per a persones físiques acceptats per poder fer ús dels serveis de tramitació en línia corporatius de la Generalitat de Catalunya.

 

No disposo d’un certificat digital. Pot signar algú en representació meva?

No. Tan sols es pot tramitar la sol·licitud quan està signada pel representant legal de l’empresa.

 

Com puc tramitar de forma ràpida un certificat digital?

Podeu obtenir un idCAT. És el certificat digital que emet el Consorci d’Administració Oberta de Catalunya i que la Generalitat de Catalunya posa a l’abast de la ciutadania. Per més informació clica aquí

 

 

Quina documentació em caldrà presentar per demanar la subvenció?

Apart d’omplir el formulari de sol·licitud caldrà adjuntar

  • Declaració responsable
  • Fotografia de la façana de l’establiment
  • Fotografia de l’interior de l’establiment

 

Quines despeses són subvencionables?

Qualsevol despesa que s’hagi tingut des de l’1 de gener de 2020 (lloguers, subministres, compra de productes/mercaderies, despeses de gestoria…) de la qual en tinguem una factura.

 

Si tinc més d’un establiment puc demanar més d’una subvenció?

No. Tan sols es permet una sol·licitud per beneficiari (NIF)

 

És incompatible amb alguna altra subvenció que he demanat aquest any al CCAM o a altres organismes?

No. Aquesta subvenció és compatible amb qualsevol línia d’ajut de l’estat o de la Generalitat.

 

 

Cal que l’establiment estigui a peu de carrer?

No. Poden sol·licitar la subvenció tots els centres de bellesa encara que no estiguin situats a peu de carrer.

 

Com sabré si m’han concedit la subvenció?

Abans del 31 de desembre de 2020, el CCAM emetrà una resolució amb les sol·licituds que s’han atorgat i les que s’han inadmès en el cas de no complir amb els requisits d’aquest programa. En el moment que es publica la resolució a l’e-tauler de la Generalitat l’usuari rep una comunicació al mail que ens hagi indicat a la sol·licitud.

 

Si m’atorguen la subvenció, rebré els diners automàticament?

No. Un cop s’hagi publicat la resolució de les sol·licituds, s’obrirà el procediment de justificació de l’expedient en el que caldrà presentar les factures que acrediten la despesa. Un cop l’àrea tècnica hagi revisat l’expedient es procedirà al pagament.

 

On puc rebre més informació?

Podeu trucar (634260559) o enviar un correu a mgonzalez@santhilari.cat

Notícies