09—10—2020

Es fan publiques les bases de la plaça del coordinador de Brigada, Obres i Serveis

Anunci pel qual es fan públiques les bases i la convocatòria d’un coordinador de Brigada, Obres i Serveis, mitjançant concurs-oposició lliure per cobrir una plaça de Coordinador de la brigada d’obres i serveis municipals, en règim laboral fix en la modalitat de relleu, Grup C2.

Es fan publiques les bases de la plaça del coordinador de Brigada, Obres i Serveis

Notícies