Protecció i vigilància de la salut

arrow
arrow
Xarxa de refugis climàtics de Sant Hilari

Xarxa de refugis climàtics de Sant Hilari

Què és un REFUGI CLIMÀTIC?

Els refugis climàtics s’han definit com a espais -interiors o exteriors- que proporcionen confort climàtic i que s’activen en situació d’emergència generada per la calor o fred, però que, fora d’aquests episodis, tenen altres finalitzats. La població a la qual es dirigeixen és, sobretot, la més vulnerable a la calor o al fred, però no són equipaments sensibles o assistencials.

Alerta de productes cosmètics, productes de cura personal i biocides

Alerta de productes cosmètics, productes de cura personal i biocides

Consulta aquí el llistat de productes que poden causar riscos per a la salut dels consumidors/es

 

Sanitat ambiental

Sanitat ambiental

Les actuacions en sanitat ambiental van dirigides a la vigilància dels factors de risc —físics, químics i biològics— presents en el medi i la seva possible repercussió sobre la salut de la població. Així, realitzem, per exemple, el control de la salubritat en instal·lacions amb risc de legionel·losi.

Aigua de consum humà

Aigua de consum humà

Sabem que a Sant Hilari l’aigua és un bé abundant i de qualitat, però això no treu que calgui un control per garantir la seva salubritat des que es capta fins que arriba a l’aixeta del consumidor final. Per tant, periòdicament portem a terme l’avaluació i el control de la qualitat de l’aigua que arriba a casa.

Establiments públics i indrets habitats

Establiments públics i indrets habitats

A Sant Hilari vigilem la salubritat d’edificis i de locals d’habitatge i de convivència humana per eliminar els riscos que s’hi puguin detectar. Concretament, controlem i gestionem la salubritat de piscines d’ús públic, encarreguem el control de la salubritat de les sorreres infantils, encomanem accions pel control integrat de plagues urbanes, i vetllem per la gestió de riscos derivats de la presència del mosquit tigre.

Seguretat alimentària

Seguretat alimentària

La higiene dels aliments és bàsica a l’hora de poder-ne garantir la seguretat per a les persones que els consumeixen. Ha de començar a l’inici de la cadena alimentària —amb les normes d’higiene per als professionals— i arribar fins a casa, on cal seguir els consells d’higiene domèstica. La tasca de l’Ajuntament consisteix a promoure la divulgació dels coneixements de seguretat alimentària en l’àmbit municipal.

Taula Sectorial de sanitat

Taula Sectorial de sanitat

Per tenir una visió directa de la realitat de tot allò que envolta els serveis sanitaris del municipi, trimestralment es reuneix la Taula Sectorial de Sanitat, formada per representants del consistori i els diferents serveis sanitaris que actuen al municipi. A més, hem dissenyat i posat a disposició de la ciutadania un full de suggeriments, que us podeu descarregar aquí.