Solidaritat i voluntariat

El voluntariat és el conjunt de persones que dediquen una part del seu temps lliure a realitzar una acció al servei dels altres o de la comunitat en general, sense esperar res a canvi. Els voluntaris efectuen un servei de tipus cívic o social com a compromís d’actuació a favor de la societat i de la persona.

Solidaritat i voluntariat

Així, el voluntari és aquell que:

  • Actua a favor dels altres o de la comunitat en general.
  • És solidari i compromès amb l’entorn, la comunitat i la societat.
  • Estableix per pròpia voluntat i des de la plena llibertat un compromís d’actuació.
  • És sensible a les mancances i necessitats de la societat i l’entorn enteses com un global.
  • Decideix des de la convicció personal passar a l’acció.
  • És actiu, dinàmic, emprenedor, responsable, i està disposat a assumir compromisos.
  • Actua coordinadament en el marc d’una organització.
  • Dona sense esperar res a canvi.

L’Ajuntament de Sant Hilari ha creat una borsa de voluntaris per recollir, d’una banda, l’interès dels que volen realitzar activitats com a voluntari i, de l’altra, proveir de voluntaris les entitats del municipi que necessiten d’aquesta figura per a la realització d’activitats.

 

A continuació trobareu la documentació relacionada amb la Borsa de Voluntariat de Sant Hilari. Per a més informació, cal dirigir-se a l’Oficina d’Acollida de Sant Hilari el dimarts i divendres de 10.00 a 14.00 h i el dimecres de 15.00 a 19.00 h, al tercer pis de l’Ajuntament.

Tornar