Protocol d’emergència en cas de nevades i aiguats

Aquest protocol defineix les accions necessàries, d’acord amb els plans d’emergència municipals i/o comarcals, segons la casuística. També estableix els mecanismes de coordinació amb els organismes implicats, i els canals d’informació amb la comunitat educativa. A més, diferencia les accions a realitzar en el tancament del centre o suspensió de les classes en funció si l’alumnat es troba al centre o la jornada escolar no ha començat.

Tornar