Projecte Marc

El Projecte Marc és el document que descriu les actuacions que es preveuen en el context del Pla Educatiu d’Entorn.

Projecte Marc

El Pla Educatiu d’Entorn representa, en definitiva, una oportunitat de desenvolupament
sociocomunitari estructural i coherent, que permeti donar respostes educatives integrals i que
interpel.li a totes les parts implicades a assumir la seva responsabilitat i el seu compromís amb
els projectes comuns.

 

El document que segueix és el Projecte Marc, que recull les actuacions previstes en el context del Pla Educatiu d’Entorn.

Documents adjunts

Tornar