Pla d’Igualtat

La Regidoria de Ciutadania, Solidaritat i Polítiques d’Igualtat vol impulsar un Pla d’Igualtat municipal que desenvolupi polítiques municipals que garanteixin la igualtat d’oportunitats de gènere. També participa en les commemoracions del dia 8 de març, el Dia Internacional de la Dona, i del 25 de novembre, Dia Internacional per l’Eliminació de la Violència contra les Dones.

Pla d’Igualtat

L’Ajuntament de Sant Hilari treballa per crear un Pla d’Igualtat Municipal (PIM) que permeti impulsar a partir de l’any 2020 línies d’actuacions que treballin per assolir la igualtat efectiva de dones i homes.

 

Aquestes accions seguiran els criteris del Pla Estratègic de polítiques d’igualtat de gènere de la Generalitat de Catalunya que preveu treballar per la Coeducació i promoció de valors i models igualitaris, la promoció en l’equitat en el treball i la coresponsabilitat en els usos del temps, la prevenció i eradicació de la violència masclista, la participació política i social i apoderament personal i comunitari de les dones, la visibilització de les dones i comunicació no sexista i la transversalització de la perspectiva de gènere en les polítiques públiques.

 

Mentre avança l’elaboració del PIM, l’Ajuntament s’ha adherit al Pla de Dones (2016-2024) del Consell Comarcal de la Selva, un Pla que promou la Igualtat des d’una visió de comarca.

 

El Pla d’Igualtat Municipal arrenca el passat 8 de març amb la creació de la Comissió d’igualtat, formada per personal tècnic municipals de les diferents àrees, membres de la Taula de ciutadania municipal i representants d’algunes entitats del municipi i des d’on es promourà el treball transversal per part de totes les àrees i  els agents socials implicats amb la finalitat d’orientar i dissenyar les polítiques d’gualtat municipals. Aquesta comissió també farà el seguiment i l’avaluació de les iniciatives engegades.

 

A partir d’aquí s’inicia un treball de diagnosi amb diferents àrees (salut, serveis socials, cultura, esports…) aplicant indicadors de gènere que ens permetran  recollir la informació de manera més precisa i eficaç,  ja que, per una banda,  desgranen per sexe tota la informació obtinguda i, per l’altra, mostren la multiplicitat de les problemàtiques i necessitats existents. Paral·lelament s’ha publicat una enquesta adreçada a tota la ciutadania que recull la visió, les preocupacions i opinions dels hilariencs i les hilarienques, en relació a la igualtat.

 

Finalment el passat dia 22 de març es presenta el Pla d’Igualtat Municipal de Sant Hilari a la Comissió d’igualtat, i postriorment, el dia 25 de març de 2020 s’aprova en sessió plenària el Pla d’Igualtat Municipal 2021-2024.

 

Tornar