Reglament

El reglament estableix els mecanismes perquè els ciutadans i ciutadanes participeu de la vida política municipal. Així doncs, us informa dels drets que teniu davant dels assumptes públics (dret de petició, proposta, informació i audiència), i regula els òrgans de participació (els diferents Consells que representen els hilariencs), així com els àmbits en què podeu participar.

Reglament

Documents adjunts

Tornar