Les Taules Sectorials

Una de les principals eines de participació que disposa la ciutadania són les Taules sectorials.

L’Ajuntament de Sant Hilari promou aquests espais, per sectors, que treballen en temàtiques determinades, sempre amb la mirada transversal,  per aportar millores a tota la comunitat.

 

Les Taules Sectorials

L’Ajuntament promou les següents taules sectorials:

  • Taula Sectorial d’Esports
  • Taula Sectorial de Gent Gran
  • Taula de Mobilitat
  • Taula de Ciutadania
  • Taula Sectorial de Turisme
  • Taula Sectorial de Salut
  • Comissió d’Igualtat
  • Pla Educatiu d’Entorn
  • Taula de Benestar i Comunitat

 

Des de l’any 2022, es celebra també la Taula de Taules, com un espai de trobada entre les diferents taules, per tal de conèixer cadascun dels diferents espais, els seus objectius, i a partir d’aquí que puguin sorgir cinèrgies.

 

TAULA DE TAULES

Tornar