Guillacats

Entitat animalista formada per un grup de voluntaris que ajuda els gats de carrer. D’acord amb el que disposa el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, la seva tasca consisteix a esterilitzar-los i tornar-los a deixar on els han trobat.

 

Tot i això, si són petits o si es considera que poden ser adoptats i no estan identificats, en el termini de 20 dies se’ls busca una família.

Guillacats

Tornar