Arxiu

L’Arxiu Municipal de Sant Hilari és l’òrgan de l’Ajuntament especialitzat en la gestió, el tractament, la custòdia i la difusió de la documentació. Així, doncs, les seves competències són organitzar la documentació que es genera des de les dependències municipals i vetllar per salvaguardar el patrimoni documental. 

Arxiu

L’Arxiu també garanteix als ciutadans el dret d’accés als fons documentals i facilita la investigació als estudiosos.

 

 

 

Contacte: arxiu@santhilari.cat

Plaça Gravalosa, 4

Horari: dimarts i dijous de 9:30 a 13

 

 

Tornar