07—04—2021

Valoració positiva de la campanya “Guanya tu, guanyem tots”

Un 81% dels establiments enquestats valora positivament aquesta acció com a ajuda per impulsar el sector del comerç

Valoració positiva de la campanya “Guanya tu, guanyem tots”

Des de l’inici de la pandèmia l’Ajuntament ha impulsat un conjunt d’iniciatives per tal de reactivar l’economia local. Entre elles, durant el segon semestre de l’any passat, es va realitzar una campanya en format de vals descompte amb el lema “Guanya tu, guanyem tots”. S’hi va destinar un pressupost de 13.840€.

 

Un cop finalitzada la campanya, se n’ha volgut fer una valoració a través d’una enquesta als 119 negocis que hi han participat.

 

Un 81% dels enquestats valora positivament aquesta acció com a ajuda per impulsar el sector del comerç. El format, basat en butlletes premiades i no premiades, ha convençut a un 70% dels enquestats i el 78% n’ha valorat molt correctament l’organització i la gestió per part de l’Ajuntament.

 

Finalment, gairebé el 70% dels enquestats fa una valoració positiva de la campanya en general i seria partidari de fer-ne una altra edició.

 

Altres punts destacats són que alguns negocis han pogut aprofitar l’entrada de nova clientela i que la resposta dels clients ha estat satisfactòria.

 

Com a aspectes no tan positius, no s’han bescanviat el 100% dels vals i, en general, no s’ha aconseguit incrementar la despesa mitjana del client. 

 

Alguns dels suggeriments dels comerços enquestats han sigut augmentar el volum de butlletes premiades i no premiades, ja que alguns negocis van esgotar-les ràpidament, i contemplar l’opció de poder bescanviar les butlletes en el mateix establiment.

 

Els resultats d’aquesta valoració i els suggeriments recollits es tindran en compte per les noves iniciatives que s’estan dissenyant des de l’Ajuntament per impulsar el comerç local.

Notícies