18—02—2020

Tret de sortida al programa Pacient Expert en diabetis a Sant Hilari Sacalm

Aquest passat divendres 14 de febrer ha engegat el projecte pacient expert a Sant Hilari Sacalm amb una primera trobada de pacients que pateixen diabetis.

El projecte té l’objectiu final de potenciar l’autocura, la corresponsabilitat i l’autonomia de les persones que tenen una malaltia crònica, que en el cas de Sant Hilari es centra en la diabetis.

Què és el programa Pacient Expert Catalunya?

El Programa Pacient Expert Catalunya® té com a objectiu final potenciar l’autocura, la corresponsabilitat i l’autonomia de les persones que tenen una malaltia crònica. És una iniciativa multidisciplinària basada en la col·laboració entre pacients i professionals sanitaris i en el treball d’equip.

 

En el Programa Pacient Expert Catalunya® qui pren el protagonisme és el pacient expert, que transmet coneixements i comparteix experiències amb altres persones que pateixen el mateix problema de salut. En les sessions els professionals sanitaris passen a fer el paper d’observadors que únicament intervenen en cas que sigui necessari. El pacient expert és la persona afectada per una malaltia crònica que és capaç de responsabilitzar-se de la pròpia malaltia i cuidar-se identificant els símptomes, responent davant d’aquests i adquirint eines per gestionar l’impacte físic, emocional i social de la malaltia.

La finalitat del Programa Pacient Expert Catalunya® és promoure canvis d’hàbits que millorin la qualitat de vida dels pacients mitjançant l’intercanvi i la transferència de coneixements i experiències entre els pacients experts i la resta de pacients.

 

Els objectius del programa són:

  • Aconseguir la implicació dels mateixos pacients.
  • Conèixer el grau de satisfacció dels pacients.
  • Millorar la qualitat de vida percebuda dels pacients.
  • Millorar els coneixements dels pacients sobre la malaltia.
  • Millorar el grau d’autocura per adquirir un maneig correcte de la malaltia.
  • Millorar el compliment terapèutic.

 

El Programa Pacient Expert Catalunya® consta de nou sessions, una a la setmana, d’una hora i trenta minuts de durada al llarg d’uns dos mesos i mig, que inclouen una part teòrica i una altra de pràctica. El nombre de participants es limita a 10-12 per grup, amb la finalitat de garantir una comunicació fluida i efectiva entre els participants.

Notícies