25—03—2020

Sumar i l’equip de professionals de la Residència centren els esforços a protegir els usuaris davant possibles casos de COVID-19

L’Ajuntament de Sant Hilari està en contacte permanent amb els professionals de la Residència de Sant Hilari per adoptar totes les mesures possibles per protegir els usuaris de possibles contagis de Covid-19

Sumar i l’equip de professionals de la Residència centren els esforços a protegir els usuaris davant possibles casos de COVID-19

Des del primer dia, a la Residència de Gent Gran de Sant Hilari s’ha anat seguint el protocol marcat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de prohibir l’entrada de familiars i altres ciutadans a la Residència de Sant Hilari.

No obstant això, el 22 de març es detectava la primera persona amb símptomes de febre i tos, que feia pensar que podria estar infectada del COVID-19.
El mateix dia 22 es confirmava que hi havia 3 persones més amb tos i expectoració i una que presentava només tos. Tot i que cap de les tres tenia febre, s’aïllaven els 4 usuaris amb alguna simptomatologia per prevenció de la resta d’usuaris.

Immediatament s’avisaven els serveis mèdics de la residència, que van visitar i valorar als quatre usuaris, i conseqüentment van aplicar el tractament adequat a cada cas. També al mateix dia 22 s’activava al servei d’epidemiologia de Catalunya, del Departament de Salut. Paral·lelament s’avisava un servei de desinfecció, perquè fes una actuació dels espais comuns i de les habitacions on hi havia persones aïllades.
Els possibles casos es traslladaven a una planta, un cop feta la desinfecció de tots els espais i de les habitacions.

El dia 24 de març de 2020 membres del servei d’Epidemiologia de Catalunya arribaven a la Residència de Sant Hilari per fer les proves, actualment pendent de resultats, ja que tarden entre 48 i 72 hores. L’equip de professionals de la Residència ja treballa per actuar en qualsevol dels possibles escenaris. En cas que es confirmin casos positius, s’activarà immediatament el protocol marcat pel Departament de Salut.
Mentrestant, es van realitzant els processos de desinfecció de totes les habitacions i espais comuns. I en cas que apareguin nous usuaris amb simptomatologia, també s’aïllaran, tal i com marca el protocol.

La resta d’usuaris estan ben atesos i de moment la Residència compta amb professionals que estan dedicant molt esforços per mantenir els estàndards de qualitat en l’atenció dels usuaris.

#santhilari #residència #fempoble

Notícies