14—10—2020

Sumar, d’acord amb l’Ajuntament, assumeix l’ajut de 900€ i els complements al personal indirecte, de direcció i dels equip tècnic de la Residència de Gent Gran.

Les treballadores i els treballadors de la  Residència de Gent Gran de Sant Hilari rebran una compensació per la seva dedicació durant la pandèmia.

Sumar, d’acord amb l’Ajuntament, assumeix l’ajut de 900€ i els complements al personal indirecte, de direcció i dels equip tècnic de la Residència de Gent Gran.

La Generalitat de Catalunya va anunciar el pagament d’un ajut adreçat al personal de les residències (L’ajut és un complement establert en la resolució TSF/2193/2020 de 9 de setembre, de mesures extraordinàries en matèria de personal de la Generalitat, per compensar la dedicació del personal de les residències durant la crisi sanitària provocada per la Covid-19). 

 

Concretament s’atorgaven 900€ a auxiliars de geriatria i a diplomats/des d’inferemeria d’aquests equipaments per compensar la dedicació del personal de les residències, especialment durant el confinament.

 

Des de SUMAR i en consonància amb l’Ajuntament de Sant Hilari des del primer moment hem entès que aquest ajut no es podia limitar només a una part del personal si no que cal compensar també l’esforç del personal indirecte, personal de direcció i membres de l’equip tècnic. Per aquest motiu SUMAR ha acordat amb l’Ajuntament de Sant Hilari, vista la implicació i el compromís demostrat per tots i totes les professionals de la residència de Gent Gran que van posar en risc la seva salut i la de la seva familia, ha decidit assumir i  complementar el pagament de 500,00€ a 900,00€  a la direcció de les residència i els altres tècnics com fisioterapeuta, psicòleg, treballador social i terapeuta ocupacional, el pagament de 900,00€ al personal indirecte que queda fora de la Resolució (personal de neteja, bugaderia, cuina, manteniment i administratiu).

 

Aquesta mesura es farà efectiva també al personal de la resta de residències gestionades per SUMAR d’acord amb els ajuntaments titulars de cadascuna.

Notícies