06—04—2021

Subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans

Convocatòria oberta fins al 30 d’abril per a persones de 65 anys o més

Subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans

La Generalitat de Catalunya ha obert la convocatòria de subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l’accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a persones de 65 anys o més en risc d’exclusió social.

 

La convocatòria estarà oberta fins al dia 30 d’abril i cal fer la sol·licitud a través de l’Oficina Comarcal d’Habitatge.

 

Els principals requisits per demanar l’ajut són els següents:

 

  • Tenir 65 anys o més (incloses les persones que facin els 65 anys durant aquest any 2021)

 

  • Que les persones sol·licitants siguin titulars d’un contracte de lloguer. També estan inclosos els contractes que se signin fins a la data 30 d’abril d’aquest any

 

  • Que el lloguer no superi els 550 euros al mes

 

  • Que les persones sol·licitants estiguin empadronades al domicili del contracte del qual és titular

 

La quantia de l’ajut es calcula en funció dels ingressos de la unitat de convivència (persones empadronades a l’habitatge del qual és titular la persona sol·licitant) i pot ser d’entre 20 i 200 euros mensuals.

 

Més informació: http://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/22020_Subvencions-lloguer-gent-gran?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1

Notícies