11—10—2022

S’obren les subvencions per a esportistes locals individuals

Els/les esportistes locals individuals que hagin participat en competicions esportives oficials durant la temporada 2021-2022 poden demanar subvencions fins a l’11 de novembre

S’obren les subvencions per a esportistes locals individuals

Els i les esportistes individuals de Sant Hilari que hagin participat en competicions esportives oficials durant la temporada 2021-2022 poden demanar una subvenció fins a l’11 de novembre.

 

Per la convocatòria d’enguany, les despeses subvencionables són les pròpies de l’activitat esportiva com les llicències federatives, el material tècnic-esportiu i contractació de serveis professionals i que s’executin en el període comprès entre l’1 de setembre de l’any 2021 i el 31 d’agost de l’any 2022.

 

Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant d’instància genèrica, cal incorporar els documents que es detallen a les bases i s’han de presentar presencialment a les oficines de l’Ajuntament o bé telemàticament a través de la pàgina web de l’Ajuntament a l’espai e-TRAM.

 

L’import total de la convocatòria són 3.000 € i les sol·licituds es poden presentar fins a l’11 de novembre del 2022.

 

La renovació per tercer any consecutiu d’aquesta línia de subvencions per donar suport als esportistes del municipi va ser un dels temes destacats que es va aprovar en l’últim Ple del 6 d’octubre.

 

El sistema de valoració té en compte:

 

  • El nivell de l’activitat o competició (temporada 2021-2022)
  • Etapa o fase esportiva del participant
  • Historial o currículum esportiu
  • Les despeses en llicències, material tècnic-esportiu i contractació de serveis professionals durant la temporada 2021-2022 (s’han de detallar les despeses al pressupost adjunt a les bases)
  • Vinculació amb l’esport hilarienc

 

S’ha de tenir un mínim de 5 punts per poder optar a la subvenció i com a mínim un d’aquests punts ha de sortir de l’apartat d’historial o currículum esportiu.

 

Consulteu les bases adjuntes en aquesta publicació.

Documents adjunts

Notícies