16—10—2020

S’obre la convocatòria de les subvencions a esportistes individuals hilariencs.

La proposat va ser aprovada pel Ple municipal de l’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm.

S’obre la convocatòria de les subvencions a esportistes individuals hilariencs.
L’objectiu de la regidoria d’esports és donar recolzament a aquest col·lectiu d’esportistes hilariencs en el desenvolupament de la seva pràctica esportiva en competicions oficials i/o centres de tecnificació.
L’import total de la convocatòria és de 2.500 euros, essent 750 euros l’import màxim subvencionable a un sol esportista individual.
El termini per presentar les sol·licituds s’inicia amb aquesta publicació i finalitza el dia 15/11/2020.
Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant una instància genèrica (presencialment o telemàticament) on s’hi acompanyi la documentació requerida a les bases.
Podeu consultar les bases en els documents annexats

Notícies