16—05—2022

S’obre el període d’ajuts al lleure per a infants de Sant Hilari

L’Ajuntament ofereix ajut a les famílies més vulnerables perquè els infants entre 3 i 14 anys puguin participar a les activitats de lleure d’estiu

S’obre el període d’ajuts al lleure per a infants de Sant Hilari

Des d’avui i fins al 27 de maig s’obre el període per sol·licitar ajuts al lleure. Cal que les famílies interessades facin arribar la sol·licitud a les oficines de serveis socials per fer-ne la valoració.

 

Al final d’aquest text podeu descarregar-vos la sol·licitud i enviar-la al correu sbassanthilari@gmail.com (juntament amb tota la documentació necessària) o bé entregar-la presencialment a servies socials amb tota la documentació.

 

El projecte d’ajut al lleure facilita l’accés a activitats i casals d’estiu als infants i joves d’entre 3 i 14 anys per tal de garantir la igualtat d’oportunitats i oferir un canal de socialització positiva i inclusiva.

 

Hi col·laboren els casals d’estiu organitzats per Sportgest, l’AFA Guilleries i l’Ajuntament de Sant Hilari.

 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER VALORACIÓ SÒCIOECONÒMICA:

 Fotocòpia dels DNI/NIE de tots els membres de la unitat familiar
 Llibre de família
 Certificat de convivència
 Certificat de béns immobles
 Full inscripció a l’atur de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys
 Persones aturades: Certificat del SOC conforme és beneficiari o no d’alguna prestació
 Persones en actiu: 3 últimes nòmines
 Extractes bancaris dels darrers 6 mesos
 Última declaració de la renda de tots els membres de la unitat familiar
 Rebut hipoteca / rebut lloguer
 Altres documents que es considerin necessaris: (sentència de separació/divorci, TFM, TFN, certificat discapacitat)

Documents adjunts

Notícies