31—03—2023

S’ha creat la Taula de Prevenció de Matrimonis Forçats i de Mutilació Genital Femenina

Aquesta setmana s’ha constituit una taula per prevenir els matrimonis forçats i la mutilació genital femenina

S’ha creat la Taula de Prevenció de Matrimonis Forçats i de Mutilació Genital Femenina

Sant Hilari té una Taula de Prevenció de Matrimonis Forçats i de Mutilació Genital Femenina que s’ha creat aquesta setmana.

 

Aquestes taules locals de prevenció són reunions que permeten un treball coordinat entre professionals dels serveis públics que estan en contacte directe amb la població que podria ser practicant d’aquest tipus de pràctiques.

 

L’objectiu és facilitar la prevenció i la detecció precoç de situacions de risc i establir un protocol d’actuacions a escala local, que inclou el seguiment de casos concrets i les mesures que s’han d’emprendre des de la primera sospita.

Notícies