23—11—2020

Sant Hilari se suma a la campanya de l’Agència Catalana de Consum per lluitar contra la pobresa energética

La campanya anomenada “Per no deixar ningú enrere, tallem amb la pobresa energètica” s’ha engegat amb l’objectiu d’informar les persones consumidores dels seus drets relatius a la pobresa energètica i per garantir els subministraments bàsics entre els col·lectius més vulnerables.

Sant Hilari se suma a la campanya de l’Agència Catalana de Consum per lluitar contra la pobresa energética

L’Agència Catalana de Consum és una entitat que té l’objectiu d’educar, vetllar i defensar els drets de les persones a un consum sostenible i just, i sobretot de protegir aquells col·lectius més vulnerables econòmicament. És per aquest motiu, que ha iniciat la campanya “Per no deixar ningú enrere, tallem amb la pobresa energètica”, amb la voluntat d’educar a la ciutadania en la importància de realitzar un consum energètic sostenible i de vetllar perquè tothom hi pugui tenir accés.

La Regidoria de Benestar s’ha volgut sensibilitzar amb la iniciativa i col·laborar en el seu programa, recordant La Llei 24/2015 que protegeix les persones i les famílies en situació de risc d’exclusió residencial davant els talls per manca de pagament del subministrament d’aigua, d’electricitat i de gas.

Per tant, les empreses distribuïdores no poden interrompre aquests serveis sense haver sol·licitat prèviament un informe als serveis socials.

 Les persones que es trobin en situació de vulnerabilitat i no puguin fer front al pagament d’aquests subministraments bàsics, o bé hagin rebut un avís de tall, es poden adreçar a l’oficina de Serveis Socials de Sant Hilari o bé al Servei d’Atenció al Consumidor (OMIC), des d’on podrà rebre informació i formular una queixa formal.

 Si l’empresa subministradora executa el tall malgrat que la persona o la unitat familiar es troba efectivament en risc d’exclusió residencial, es poden denunciar els fets a l’Agència Catalana del Consum.

 Per a més informació i continguts relatius a la lluita contra la pobresa energètica, podeu clicar aquí.

Notícies