07—04—2020

Sant Hilari realitza una neteja extraordinària de la via pública per evitar la propagació del Covid-19

La desinfecció es centra en aquells espais més concorreguts.
Sant Hilari realitza una neteja extraordinària de la via pública per evitar la propagació del Covid-19
L’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm inicia les tasques de neteja de caràcter extraordinari  per desinfectar la via pública i el mobiliari urbà de la Vila.
Els serveis de neteja fan una tasca indispensable per garantir, al màxim, la desinfecció dels carrers de la Vila. És per aquest motiu que l’Ajuntament de Sant Hilari realitza neteges extraordinàries i intensifica aquelles tasques que serveixen per minimitzar els riscos de contagi del COVID-19.
Aquesta actuació es realitza amb el personal de la brigada municipal i els ADF i consisteix concretament en tasques de neteja amb productes de desinfecció, amb hipoclorit de sodi diluït –producte efectiu, autoritzat i no nociu per persones i animals-, a diversos  carrers de la Vila i els seus espais oberts, així com, al mobiliari urbà del municipi, prioritzant aquelles zones més concorregudes, com CAP, establiments comercials o zones de contenidors.

Notícies