21—10—2020

Sant Hilari inicia un treball per fer front a l’escletxa digital

Sant Hilari a través de Fundació Ser.Gi engega la llutia contra la bretxa digital.

Sant Hilari inicia un treball per fer front a l’escletxa digital

La pandèmia mundial causada pel coronavirus ha fet evident el fenomen que coneixem com a “bretxa o escletxa digital”, sobretot pel que fa referència a l’àmbit educatiu.

 

La necessitat de continuar la formació a distància ens ha posat de manifest què és i què representa aquesta escletxa. Hem pogut constatar que el sistema deixa fora de la formació justament aquell alumnat i aquelles famílies més desafavorides, i d’aquesta manera augmentaríem la iniquitat. Per altra banda, també resultat evident que la disponibilitat d’accés és bàsica per promoure la igualtat d’oportunitat, però garantir la connectivitat de tothom no fa desaparèixer el perill d’exclusió esmentat.

 

El confinament que hem viscut aquest final de curs ha permès analitzar aquest fenomen i detectar alguns altres dèficits:

  • Problemes de connectivitat en algunes llars que feien complicat fer un bon seguiment dels deures escolars.
  • Impotència per part d’algunes famílies per no poder oferir suport i reforç educatiu als seus fills i filles a causa de la seva manca de competències digitals i de capital cultural en relació amb els continguts formatius elaborats per les escoles
  • Desorientació i desconnexió del procés educatiu per part d’alumnat i de famílies per la dificultat de comunicar-se amb els docents.
  • Ús abusiu de les aplicacions i xarxes d’internet per part d’alguns infants i joves durant el confinament.

 

L’ajuntament de Sant Hilari Sacalm, conscients de que cal treballar per evitar que l’escletxa digital accentuï les desigualtats ha engegat un projecte comunitari, a través de La Fundació SER.GI, que té com a objectiu lluitar contra la bretxa digital per tal de garantir la igualtat d’oportunitats de tot l’alumnat del poble. Es tracta d’afavorir que la normalització de l’educació digital sigui per a tothom i que tampoc aquí ningú es quedi enrere.

 

El projecte té tres línies d’actuació principals:

  • Fer un estudi per detectar les problemàtiques en relació a la bretxa digital.
  • Acompanyar fora de les aules a l’alumnat en les seves tasques escolars.
  • Donar suport a les famílies en relació amb l’educació digital dels seus fils i filles.

 

El projecte s’ha iniciat aquest mes d’octubre i preveu elaborar una diagnosi fins a final d’any.

 

Notícies