11—02—2020

Sant Hilari incorpora la figura de l’agent cívic

L’arribada de l’Agent Cívic coincideix amb l’inici de la campanya de civisme  “Fem civisme!” per eradicar les actituds incíviques i afavorir la convivència.

La incorporació de l’agent cívic ha estat possible gràcies al programa de reinserció laboral “Treball i Formació” promogut pel Consell Comarcal de la Selva i el Servei d’Ocupació de Catalunya.

 

Sant Hilari compta des d’aquest any 2020 amb un agent cívic que, durant 3 dies a la setmana,  recorre els carrers del municipi, amb l’objectiu de promoure el civisme entre la ciutadania i preservar i vetllar per la convivència i el benestar veïnal. Aquesta figura ha estat contractada a través del programa de reinserció laboral “Treball i Formació” promogut pel Consell Comarcal de la Selva i el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Hilari.

 

Què fa l’agent cívic?

L’agent cívic treballa en l’àmbit de l’educació social; vetlla per una bona convivència entre la ciutadania; garanteix que es compleixin les normes més elementals de civisme mitjançant eines educatives i pedagògiques.

 

Campanya de Civisme

Coincidint amb l’arribada de l’Agent Cívic, l’Ajuntament de Sant Hilari posa en marxa una campanya per fomentar el civisme i la convivència amb l’eslògan ”Fem civisme!”

Aquesta campanya anirà tractant temàtiques diverses. Una d’aquestes serà vetllar per el correcte funcionament de la recollida de residus, una altre sensibilitzarà als propietaris dels gossos per la recollida d’excrements, també es treballarà per millorar la seguretat en els itineraris escolars ¡ altres aspectes relacionats amb la mobilitat com pot ser l’ús de patinets. També serà important fomentar el respecte per l’espai públic i els equipaments municipals, en definitiva el respecte per tots els que convivim en el municipi.

 

També atendrà els dubtes, queixes i suggeriments dels ciutadans i realitza tasques d’informació, sensibilització i promoció d’actituds cíviques. Al mateix temps ha de notificar i descriure les incidències a la via pública i als equipaments municipals que observi o que li siguin alertades, així com les accions poc respectuoses que detecti. En cap cas, però, té capacitat sancionadora.

En aquest sentit, l’agent cívic també es coordina amb el cos de Vigilants Municipals fent especial atenció al compliment de l’ordenança de civisme del municipi.

Notícies