04—02—2021

Reparació jurídica de víctimes del franquisme a Sant Hilari

L’Ajuntament vol repartir els documents oficials de reparació jurídica dels seus vilatans

Reparació jurídica de víctimes del franquisme a Sant Hilari

Demanem que aquelles persones que tinguin algun familiar o conegut en el llistat de reparació jurídica de víctimes del franquisme es posin en contacte amb la Casa de Cultura.

 

Aquest llistat, elaborat per l’Arxiu Nacional de Catalunya, es pot consultar a http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/document-reparacio-juridica/

 

La voluntat de l’Ajuntament és repartir els documents oficials de reparació jurídica dels seus vilatans i fer un acte quan sigui possible. Si els familiars o persones properes ho sol·liciten, el Departament de Justícia emet un document que deixa constància de la nul·litat de sentències i resolucions dictades per uns tribunals il·legals.

 

La Llei 11/2017, de 4 de juliol, de reparació jurídica de les víctimes del franquisme declara il·legals els tribunals de l’Auditoria de Guerra de l’Exèrcit d’Ocupació que van actuar a Catalunya a partir de l’abril de 1938 fins al desembre de 1978, per ser contraris a la llei i vulnerar les més elementals exigències del dret a un judici just. En conseqüència, es dedueix la nul·litat de ple dret, originària o sobrevinguda, de totes les sentències i resolucions de les causes instruïdes i dels consells de guerra, dictades per causes polítiques a Catalunya pel règim franquista.

Notícies