04—01—2021

Relació d’admesos i exclosos per a la constitució d’una borsa de treball de l’escola bressol

Es fa pública la llista d’admesos i exclosos en el procediment de selecció per concurs d’oposició lliure, per a la constitució d’una borsa de treball per donar cobertura a les vacants i/o necessitats de personal laboral temporal de la categoria professional d’educador/a infantil a l’escola bressol municipal.

 

Donat el confinament perimetral municipal acordat per la Generalitat de Catalunya, cal que els assistents d’altres municipis, imprimeixin el decret d’admesos i exclosos d’aquesta convocatòria, així com un certificat d’autoresponsabilitat de desplaçament

Relació d’admesos i exclosos per a la constitució d’una borsa de treball de l’escola bressol

Notícies