20—06—2020

Relació d’admesos i exclosos en el procés de selecció per les places de Feina Jove 2020:

Es fa pública la relació de les persones admeses i excloses en el procés selectiu FEINA JOVE 2020.

 

Les entrevistes es realitzaran entre el dilluns 22 i el dijous 25 de juny.

Relació d’admesos i exclosos en el procés de selecció per les places de Feina Jove 2020:

RELACIÓ D’ADMESOS/ES

41592524Z

77621581P
41547823W

41672529W
X8681495F

Y3446378A
X2634382P

24555177D
48045311S

41633166S
41589810Z

21772154D
Y5432682G

45831980H
48046439Z

48194057H
X9343363G

48046196R
41670970F

41649449Z
49293768F

Y1855621H
X6208780E

X7197730H
X545295N

X8745027J
41595958K

 


EXCLOSOS/ES
42361492T

Notícies