26—03—2020

Recollida Porta a Porta i Covid-19

L’Ajuntament de Sant Hilari informa de com cal actuar amb els residus que es deriven de la situació del Covid-19, en la recollida porta a porta.

Recollida Porta a Porta i Covid-19

Residus de mascaretes i guants de làtex o nitril, on van?

Des de l’Ajuntament us volem recordar que tots els materials d’un sol ús: mascaretes, guants de làtex o nitril, bates, etc. per a la prevenció del contagi del coronavirus #COVID-19 es consideren material de rebuig i, per tant, aniran amb la fracció RESTA al cubell gris.

 

Com tractar els residus d’una persona malalta o en quarantena pel Covid-19

La crisi epidemiològica actual fa que haguem de prendre mesures preventives en l’ús que es fa del servei de recollida de residus. Aquestes mesures afecten només a les persones contagiades pel virus i a totes aquelles que estiguin en aïllament preventiu (quarantena) a casa.

 

Què fem amb els residus en aquests casos?

  1. Fent ús de guants i mascareta, cal dipositar tots els residus de la persona contagiada en una bossa de plàstic dins d’un cubell, preferiblement amb tapa i pedal, a l’habitació. Amb aquests residus no s’ha de fer cap separació per al reciclatge.
  2. Tancar la bossa i dipositar-la dins d’una altra bossa de plàstic juntament amb els guants i la mascareta de la persona cuidadora que ha manipulat aquests residus.
  3. Un cop tancada aquesta segona bossa, dipositeu-la dins la bossa corresponent a la fracció RESTA (rebuig) del domicili. En cas necessari també es podrà gestionar com a recollida especial en una bossa a part identificada amb l’etiqueta de bolquers.
  4. El dia de la recollida:
  • Si es gestiona com a fracció RESTA, els divendres, dipositar la bossa dins del cubell gris.
  • Si es gestiona com a recollida especial (qualsevol altre dia de recollida), identificar la bossa amb l’etiqueta de bolquers i deixar-la al terra davant de casa.
  1. Al finalitzar qualsevol dels punts anteriors, realitzeu una neteja completa de mans, amb aigua i sabó (o amb una solució hidroalcohòlica) durant almenys 30 segons.

Cal remarcar que està totalment prohibit dipositar la bossa de restes d’una persona contagiada barrejada en qualsevol altra de les fraccions de recollida selectiva, que no sigui la fracció resta, o abandonar-les a la via pública.

 

Els operaris del servei de recollida estan dotats de les mesures necessàries per minimitzar el risc de contagi propi i dels usuaris. Aquestes mesures s’han acordat amb el personal responsable de la recollida i es podran revisar en cas de necessitat.

 

La resta de població en confinament “ordinari” pot continuar amb els hàbits de recollida selectiva habituals, extremant la neteja dels cubells abans i després de la recollida.

 

Instrucció del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic per als domicilis sobre gestió de residus domèstics i COVID-19 (Ordre SND/271/2020, de 17 de març).

Si tens algun dubte o consulta en relació a aquest tema posa’t en contacte amb el servei d’educador/a ambiental (Natàlia – 639 152 443).

 

Gràcies per la vostra col·laboració i contribució al bon funcionament del servei porta a porta.

Notícies