14—07—2020

Primers locals buits del nucli urbà ocupats

La segona fase del pla d’ocupació dels locals buits del nucli urbà de Sant Hilari Sacalm engega les primeres actuacions amb els primers locals ocupats.

Primers locals buits del nucli urbà ocupats

Ara fa un any, l’Ajuntament va iniciar un esperat projecte per a la reactivació dels locals buits del centre urbà del municipi. Aquest es va centrar en localitzar i documentar el conjunt de locals que resulten interessants de cara a donar-los un nou ús, amb l’objectiu de potenciar i dinamitzar la vida comercial del centre del poble. D’aquesta feina en va resultar la creació d’un Catàleg de locals buits del nucli urbà de Sant Hilari Sacalm que pretén ser dinàmic i integrador d’altres possibles candidats amb el temps.

 

Per donar continuïtat a aquesta primera fase d’estudi i poder intervenir de manera pràctica sobre aquests locals catalogats, des de la regidoria de Promoció Econòmica s’ha iniciat més recentment una segona fase on s’han portat a terme dues grans línies d’actuació. Per una banda, la reubicació de les diferents activitats fins al moment instal·lades a l’Espai Aqua. Per altra banda, l’arribada de nous emprenedors atrets per les condicions favorables dels locals inclosos al Catàleg, amb uns plans d’ajuts molt interessants promoguts pel mateix Ajuntament, així com per les característiques intrínseques d’un centre urbà amb gran potencialitat.

 

Per portar a terme aquestes actuacions, s’ha creat un grup d’acompanyament als empresaris/ries i nous emprenedors/dores interessats a llogar un local per tal d’iniciar o continuar la seva activitat. Des de l’Ajuntament, amb la col·laboració d’una empresa externa, s’han anat coordinant trobades amb els propietaris/ries i administradors/dores de locals, s’ha portat a terme un suport d’assessorament a tots els interessats, compartint inquietuds i valorant les necessitats particulars de tots els empresaris/ries.

 

Tal i com s’esperava, el projecte ja està donant resultats molt positius i favorables. Durant aquesta mateixa setmana, ja s’ha concretat un cas d’èxit amb el lloguer d’un local a la Plaça de l’Ajuntament. De la mateixa manera, s’espera que en breu hi hagi dos casos més de locals del centre del poble que puguin veure la llum en la mateixa línia i confirmar nous lloguers i ocupacions.

Notícies