20—10—2020

Ponència sobre “Sant Hilari Sacalm, un petit espai natural” a les Jornades de la ICTIB

El regidor de medi ambient, Jordi Rotllant, va presentar el passat 15 d’octubre el projecte medi ambiental del municipi a les VII Jornades de Difusió d’Iniciatives de Custòdia del Territori de les Illes Balears (ICTIB).

 

Ponència sobre “Sant Hilari Sacalm, un petit espai natural” a les Jornades de la ICTIB

La ICTIB és una organització que promou la custòdia del territori com a estratègia per conservar els valors naturals, culturals i paisatgístics de les Illes Balears.

 

Anualment la ICTIB celebra unes Jornades de difusió, que en aquesta sisena edició han girat entorn al títol “Agents locals per la conservació”.

 

Les experiències presentades enguany han estat:

  • les estratègies de conservació comunitària d’Argentina,
  • les millores de biodiversitat i geodiversitat en terrenys municipals de Màlaga, i
  • la visió i gestió del municipi de Sant Hilari Sacalm com un petit espai natural.

 

La ponència realitzada pel regidor de medi ambient, Jordi Rotllant, fa un repàs exhaustiu de totes les accions impulsades i mesures implantades des de l’Ajuntament en els últims anys, per donar valor al nostre patrimoni natural i aconseguir connectar i integrar l’entorn natural amb l’espai urbà d’una manera sostenible i equilibrada.

 

Per fer-ho possible, ha calgut fer un canvi notable en la conceptualització de l’entorn i dels espais verds, de les tècniques de gestió i de la planificació. I principalment, entendre que gestionar un espai també és protegir-lo.

 

Tot aquest canvi, no hagués estat possible sense l’aplicació d’unes mesures i polítiques ambientalment sostenibles i mantenint una coherència en les actuacions. D’altra banda, destacar el treball i esforç de tots els agents locals implicats, així com també de la ciutadania per valorar aquest canvi, que en definitiva millora la qualitat i la salut personal i del territori.

 

Fruit d’aquest treball, avui dia el nostre municipi esdevé un referent i és capdavanter en la gestió sostenible dels espais verds i del seu entorn.

 

T’animem a escoltar la ponència i a conèixer els fonaments i els resultats de la bona feina feta!

 

Notícies