04—03—2022

Pla de Participació de la Gent Gran

Més participació ciutadana per a donar veu a les persones grans

Pla de Participació de la Gent Gran

L’aposta de l’Ajuntament de Sant Hilari per la participació ciutadana és ferma amb un seguit d’actuacions participatives durant els darrers anys.

 

Des del 2017 s’han potenciat els Pressupostos Participatius i s’ha comptat amb l’opinió del poble per a l’elaboració del Pla de Mobilitat o per decidir el nom de la biblioteca.

 

Ara neix un nou projecte, impulsat per les regidories de Gent Gran i de Participació Ciutadana, que consistirà en guiar l’acció municipal adreçada a les persones grans. El consistori vol que la mirada de la gent gran es tingui en compte en les decisions que afecten el poble.

 

El Pla de Participació de la Gent Gran té l’objectiu de promoure un envelliment actiu i comptarà amb la implicació de personal tècnic, entitats i ciutadania del municipi.

 

Des del febrer del 2021 Sant Hilari ja compta amb una Taula de Gent Gran i en formen part la regidora de Gent Gran, el regidor de Benestar Social, representants de Càritas, de la residència de gent gran i de l’empresa Assercat Suport, la infermera de salut comunitària del CAP i el psicòleg comunitari del CAP. 

 

En les primeres fases d’aquest procés participatiu obert a la gent gran es crearan espais de participació a través de reunions, entrevistes i tallers per a determinar els temes de debat i detectar quines són les necessitats d’aquest col·lectiu.

Notícies