09—02—2024

L’Ajuntament de Sant Hilari aprova el pla de mesures antifrau

S’ha creat un sistema intern d’alertes de l’Ajuntament

L’Ajuntament de Sant Hilari aprova el pla de mesures antifrau

En l’últim ple del 24 de gener es va aprovar la Declaració Institucional, per la qual l’Ajuntament assumeix el compromís de la Generalitat de lluita contra el frau, en la que es manifesta i difon al màxim la postura antifrau de l’entitat, basada en els valors d’integritat, objectivitat, rendició de comptes i honradesa.

 

Relacionat amb aquest tema s’ha aprovat el pla de mesures antifrau i la instrucció de funcionament del sistema intern d’alertes de l’Ajuntament. S’ha creat una bústia ètica per qualsevol persona que vulgui comunicar una informació.

 

Això permetrà al consistori garantir i declarar que, en el seu àmbit d’actuació, els fons corresponents s’han utilitzat de conformitat amb les normes aplicables, en particular, pel que fa a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d’interès.

Notícies