15—02—2022

Obres al barri de l’Hospital

S’acabarà de fer l’emmarcat de pedra granítica i es milloraran les instal·lacions soterrades

Obres al barri de l’Hospital

Ja han començat les obres de remodelació del barri de l’Hospital. Se’n va fer una part i, donant continuïtat al que ja està fet, s’acabarà de fer l’emmarcat de pedra granítica i es milloraran les instal·lacions soterrades. La realització d’aquestes millores forma part del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC).

 

L’any 2019, coincidint amb la implementació de la nova marca turística, es va impulsar la revitalització del nucli antic. L’equip de govern va creure prioritari millorar la imatge i la informació històrica i patrimonial del barri, així com la qualitat de vida de la gent que hi viu. Per això es va procedir a remodelar les oficines i jardins de Can Rovira i el carrer de l’Hospital. Quan aquest 2022 finalitzin les obres, el carrer de la Riera quedarà asfaltat.

Notícies