01—05—2020

Obertura progressiva del servei de Deixalleria

El 5 de maig s’obre al públic el servei de deixalleria municipal. Inicialment, estarà oberta tres dies la setmana: els dimarts, dijous i dissabtes.

Obertura progressiva del servei de Deixalleria

Amb l’objectiu d’adaptar-se a la situació d’obertura esglaonada dels serveis, activitats empresarials i petits comerços, així com la voluntat d’atendre la necessitat de la població, el proper dimarts dia 5 de maig es reprèn el servei de la deixalleria municipal.

 

L’obertura del servei es farà de forma progressiva. Durant la primera quinzena de maig, la deixalleria obrirà tres cops per setmana, els dimarts i dijous de 9 a 13 h i de 15 a 18 h, i dissabtes de 9 a 13 h i de 15 a 19 h.

 

A partir del dilluns 18 de maig, i sempre i quan l’evolució del desconfinament sigui favorable, el servei es restablirà amb normalitat en l’horari i dies d’obertura habituals.

 

Mesures a tenir en compte a l’hora de fer ús de l’equipament municipal:

Seguir les indicacions de l’operari de la deixalleria

Respectar les mesures de distanciament social i seguretat vigents

Portar guants i mascareta per a realitzar operacions de buidatge

Limitació a dos usuaris simultàniament. La resta haurà d’esperar de forma ordenada a l’exterior de la instal·lació

 

Cal recordar que a la deixalleria també s’hi pot portar l’oli usat de cuina. En aquest cas, l’oli es buida en un contenidor més gran i l’usuari s’endú el mateix envàs cap a casa. És a dir, no es fa l’intercanvi d’un envàs ple per un de buit.

 

Pel que fa a l’Àrea d’aportació d’emergència, remarcar que aquesta NO fa la funció de deixalleria i que NOMÉS pot ésser utilitzada pels habitants que no disposen del servei de recollida porta a porta (habitatges disseminats) o bé per necessitats puntuals de la ciutadania. En cap cas, pot substituir l‘ús del servei de recollida selectiva porta a porta. El mal ús d’aquest servei podrà ser objecte de denúncia per part dels agents de l’autoritat.

Notícies